VR-trainingen (Covid-19)

De uitdaging

Anders Werken betekent ook het anders opleiden van zorgprofessionals. Vanuit Anders Werken in de Zorg Fryslân gaan we op dat gebied met Virtual reality (VR) experimenteren. Trainen met behulp van VR biedt enorm veel voordelen.

De oplossing

Virtual reality (VR) is een bijzonder krachtig leermiddel. Het leereffect is enorm, doordat medewerkers in een realistische virtuele wereld kunnen oefenen en leren van fouten. De focus in dit project ligt vooral op het inrichten van een virtuele bibliotheek met trainingsvideo’s voor medewerkers in de Verpleging & Verzorging-sector. Als eerste stap ontwikkelden we samen met de GGD Fryslân en startup DA-RE, een VR-Covid 19 training. In deze speciale training, doen zorgprofessionals specifieke ervaring op met corona patiënten.

Hoe het werkt

Op basis van een twee praktijksituaties is een virtuele wereld gecreëerd die de zorgmedewerker via 2D (smartphone, tablet, laptop) en 3D (VR-bril met smartphone) kan betreden. Het gaat om een cliënt in een thuissituatie en om een cliënt in en woonvorm. De medewerker krijgt van elke praktijksituatie een interactieve video van ongeveer 15 minuten te zien, waarin hij telkens vragen moet beantwoorden of moet handelen. Aan het eind van de training scoort de medewerker door middel van sterren. Via een dashboard worden data verzameld waarop je per organisatie kunt zien hoe medewerkers scoren. Ook is te zien op welke onderwerpen extra scholing nodig is.
VR draagt bij aan Anders Werken, omdat

• Er wordt bespaard op reizen, het huren van ruimtes en het inhuren van trainers.
• Deelnemers op elk gewenst moment en op elke locatie een training kunnen volgen.
• Het minder tijd van de zorgmedewerker vraagt en van de tijd die aan zorg besteed wordt.
• Het leereffect hoog is, door ervaren, oefenen en fouten maken.

Deelnemers VR-trainingen (Covid-19)