Pharma-See

De uitdaging

Jaarlijks belanden zo’n 50.000 mensen in het ziekenhuis door medicatiefouten, soms met fatale afloop. Deze mensen krijgen de verkeerde medicijnen, een foutieve dosering of de medicijnen worden onjuist toegediend. Ook komt het voor dat mensen hun medicijnen helemaal niet krijgen, omdat de verzorgende wordt afgeleid door andere zaken.

De oplossing

Samen met onze technische partner 1Minuut zijn we bezig met de ontwikkeling van een speciale bril: de Pharma-See. Deze bril ondersteunt de zorgprofessional bij het delen van medicijnen en loodst de medewerkers stap voor stap door het proces van gereedmaken en het toedienen van de medicijnen.

Hoe het werkt

De Pharma-See kan met gezichtsherkenning en het lezen van de barcode de juiste persoon aan de juiste medicijnen koppelen. Vervolgens toont de bril alle noodzakelijke informatie in het gezichtsveld van de medewerker. Omdat elke afzonderlijke stap moet worden bevestigd, kan de medewerker niets vergeten en in principe ook niets fout doen.

Zo voorkomt de bril fouten en kan hij dubbele controles uitvoeren (alleen al bij tanteLouise zijn dat er 220.000 per jaar). De Pharma-See bespaart dus veel tijd die kan worden besteed aan andere zorgtaken.

De Pharma-See is nu – medio 2019 – nog volop in ontwikkeling. Uiteindelijk willen we met deze technologie het aantal medicatiefouten in de ouderenzorg drastisch terugdringen.

Deelnemers Pharma-See