Augmented reality (AR) platform

De uitdaging

Er komen steeds meer technische zorg-hulpmiddelen beschikbaar met verschillende gebruiksaanwijzingen. Daardoor wordt het steeds lastiger voor (nieuwe) zorgprofessionals om van al deze middelen kennis te hebben om deze snel en op de juiste manier toe te passen in de zorg.

De oplossing

Samen met een startup, zorgprofessionals en hogescholen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een Augmented reality-tool (ARNA). Met ARNA hebben zorgmedewerkers via een smartphone of tablet 24/7 toegang tot actuele en relevante informatie over de meest gangbare producten. Binnen 30 seconden kunnen zij inzicht krijgen in hoe een apparaat werkt. Door het gebruik van Augmented reality weten ze ook precies hoe ze het apparaat moeten gebruiken. Het platform wordt in Friesland zelf ontwikkeld als eerste AR-tool voor de ouderenzorg.

Hoe het werkt

Zorgprofessionals die vragen hebben over de bediening van een hulpmiddel, kunnen ARNA activeren via een smartphone of tablet. Het hulpmiddel, bijvoorbeeld een tillift, wordt via het scherm van de smartphone of tablet visueel in de ruimte geplaatst. De zorgprofessional kan om de tillift heen lopen en via het scherm heel gemakkelijk lezen welke functie een knop heeft door erop te drukken. Zo heeft hij op elk gewenst moment en op elke gewenste plaats toegang tot actuele informatie over de tillift en kan hij zich de gebruiksaanwijzing van het apparaat snel eigen maken.
ARNA draagt bij aan Anders Werken, omdat
• medewerkers niet op zoek hoeven naar gebruiksaanwijzingen, websites en collega’s op andere afdelingen;
• medewerkers ARNA – terwijl ze de zorg verlenen – gemakkelijk kunnen raadplegen;
• er veel lees-, instructie- en overlegtijd wordt bespaard;
• ook nieuwe medewerkers snel leren werken met een hulpmiddel;
• de medewerker leert terwijl hij aan het werk is.

Deelnemers Augmented reality (AR) platform