Deelnemers

Noorderbreedte

Deelnemer Friesland

Een waardevolle dag Samen het beste van de zorg bieden, zodat onze bewoners elke dag als een waardevolle dag ervaren. Deze ambitie is de komende jaren onze leidraad. Dat lukt alleen als we onze cliënten echt kennen én zien. Als we samen in staat zijn om aan te sluiten bij hun hartenwensen: hoe groot of […]

Meriant

Deelnemer Friesland

Wie u bent, maakt onze zorg Meriant verleent in Heerenveen, Wolvega en Jubbega liefdevolle zorg aan ouderen en kwetsbaren, die als gevolg van lichamelijke klachten, ziekte of geheugenproblemen, voor korte of langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebben. Meriant verleent zorg vanuit haar visie ‘(h)erken wie ik ben’. Dat wil zeggen dat we ons zoveel […]

Valuas Zorggroep

Deelnemer Friesland

In de Valuas huizen bieden wij zorg in een huiselijke, kleinschalige omgeving met hoogwaardige aandacht en service. De organisatie en haar mensen spelen flexibel in op de wensen van de cliënt. Daarbij wordt niet alleen zorg geboden op basis van de zorgindicatie, maar wordt er buiten de indicatie om ook geïnvesteerd in het welzijn van […]

St. Elisabeth

Deelnemer Brabant

Dagelijks werken we vanuit de waarden die geïnspireerd zijn op de Franciscaanse spiritualiteit: liefde, eenvoud, werkzaamheid en onthechting. Ons streven is ‘van goed naar uitstekend’ en we bieden een thuis met karakter. We koesteren onze kleinschaligheid en het behoud hiervan is voor ons een belangrijke voorwaarde. Ons monumentale gebouw, dat vroeger een klooster was, heeft […]

Patyna

Deelnemer Friesland

Bij Patyna staan we voor fijn wonen, welbevinden en goede zorg voor onze cliënten. Centraal in ons werken staat de unieke mens. Met onze waarden aandacht, verbinding en vertrouwen zijn we verankerd in de gemeenschappen waar we werken. We helpen elkaar en we delen. Want samen maken we een thuis. We dogge it mei elkoar! […]

Kwadrant Groep

Deelnemer Friesland

Wij geloven in de kracht van verbinding. Verbinding tussen mensen. Mensen die samen denken in mogelijkheden, zodat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt leven hoe en waar u dat wilt. Ook wanneer u zorg of ondersteuning nodig heeft vanwege lichamelijke of psychische klachten. Oprechte aandacht en deskundige zorg zijn de basis van ons denken en […]

ZuidOostZorg

Deelnemer Friesland

We zijn een ambitieuze organisatie: we vinden altijd dat het beter kan, dat dingen anders kunnen dan we ze altijd hebben gedaan. Dat betekent natuurlijk niet dat we veranderen om het veranderen. Maar het betekent wel dat we bereid zijn om te vernieuwen als dat voor onze klanten en medewerkers nu en in de toekomst […]

Zorggroep Sint Maarten

Deelnemer Friesland

Zorggroep Sint Maarten vindt dat ieder mens waardevol is en recht heeft op zorg, liefde en aandacht. We richten ons voorbij de zorg op een betekenisvol leven, waarbij we uitgaan van wat mensen nog wel kunnen. Elke dag opnieuw gaan we uit van de kracht van mensen, hun mogelijkheden en hun talent. En van de […]

Mienskipssintrum Leppehiem

Deelnemer Friesland

Wij staan open voor elkaar en voor de wereld om ons heen. Leppehiem is dan ook uitgegroeid tot het Mienskipssintrum voor Akkrum en omliggende dorpen. Door te zorgen voor levendigheid en activiteiten, maken we het wonen hier prettig en aantrekkelijk. Door actief te zijn samen met het dorp en de directe omgeving bieden we zowel bewoners als […]

Avoord

Deelnemer Brabant

Geloof in warme zorg Avoord is thuis in moderne ouderenzorg en levert die zorg waar de cliënt dat wenst: in de wijk en op de locaties in Etten-Leur, Rijsbergen en Zundert. Wij investeren in onderzoek en innovatie om de zorgverlening te verbeteren. We geloven in warme zorg. Menselijk contact is belangrijk, technologie kan dat ondersteunen […]

Care Innovation Center

Partner

Het CIC is een proeftuin en regionaal netwerk in West-Brabant op het gebied van zorginnovatie. Zij staat vanuit een onafhankelijke en verbindende positie in West-Brabant voor de ontwikkeling en uitrol van verantwoord en rendabel toe te passen zorginnovaties die door gebruikers gewaardeerd worden.

CZ zorgkantoor

Partner

Het zorgkantoor van CZ regelt de Wlz-zorg voor ruim 60 duizend mensen die langdurige zorg nodig hebben in de regio’s Haaglanden, Zuid-Hollandse eilanden, West-Brabant, Zuidoost-Brabant, Zeeland en Zuid-Limburg. Lees meer op www.cz-zorgkantoor.nl.

Deelnemers