Achtergrond: het ontwikkelbudget

Met welke thema’s gaan de organisaties in West-Brabant aan de slag? Welke visie ligt daaronder?

Transitiemiddelen

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft extra geld beschikbaar gesteld om het kwaliteitskader verpleeghuiszorg te implementeren. Voor de komende jaren is dat 2,1 miljard. Daarnaast is er een ontwikkelbudget van 50 miljoen om de transitie te bevorderen en problemen bij het implementeren op te lossen.

Krachten bundelen

De aanbieders van verpleeghuiszorg in West-Brabant hebben in het najaar van 2018 hun krachten gebundeld en plannen van aanpak ingediend. Voor de zorgkantoorregio West-Brabant is dit een bedrag van 2,2 miljoen per jaar van 2018 tot en met 2021. De thema’s waarmee de zorgorganisaties aan de slag gaan zijn:

  • Procesoptimalisatie
  • Inzet van technologie
  • Transmurale zorg
  • Brabant Plus
  • Co-creatie bij Radicale Vernieuwing

Het programma Anders Werken in de zorg – waaronder deze website – vormt de uitwerking van het tweede thema, inzet van technologie. Zorgorganisatie tanteLouise heeft voor dit thema het initiatief genomen.

Visie van samenwerkende organisaties in de regio

De thema’s sluiten aan bij de langetermijnvisie van de organisaties en de ontwikkelingen in de zorg. De extra middelen maken het mogelijk deze visie handen en voeten te geven. De belangrijkste uitgangspunten:

Complexe zorgvragen vereisen een andere aanpak

Zorgvragen worden ingewikkelder. Dat vraagt om gedifferentieerde oplossingen die aansluiten bij de wensen en behoeften van de oudere. Daarmee verandert ook de visie op zorg. Veel meer dan vroeger gaat het om de persoon zelf en zijn of haar omgeving, om behoud van zelfredzaamheid en eigen regie. Goede verpleging en verzorging zijn onmisbaar, maar kwaliteit van leven, persoonlijke aandacht en welzijn – juist in een kwetsbare, vaak laatste levensfase – zijn minstens zo belangrijk.

Zorg in samenspraak met oudere en mantelzorger

Steeds meer organiseren medewerkers de zorg in samenspraak met ouderen en naasten. Samen zoeken ze naar mogelijkheden die de zelfstandigheid ondersteunen. Dat draait om de juiste vragen stellen en af te stemmen op de belevingswereld en de achtergrond van de oudere, óók als hij of zij nog thuis woont. Als we de kwaliteit van zorg willen borgen moeten we daar – in die thuissituatie – winst boeken zodat we de intramurale capaciteit beter kunnen verdelen. Dat betekent dat we intensiever moeten samenwerken met mantelzorgers en andere naasten zodat we vanuit de verschillende perspectieven (oudere, mantelzorger, professional) in samenspraak de juiste methodieken en technologieën kunnen inzetten.

Medewerkers ondersteunen met technologie

Digitalisering en de inzet van technologie nemen toe. Ook in de zorg. Dat biedt kansen, maar brengt ook risico’s met zich  mee. Nieuwe technologische producten moeten verankerd worden in een gedegen visie en werkwijze omdat ze anders kunnen leiden tot onveilige situaties of schijnoplossingen. Techniek moet bijdragen aan de kwaliteit van leven van de oudere en een veilig zorgproces. Het moet het zelf-organiserend vermogen van medewerkers en mantelzorgers ondersteunen en versterken. Daarnaast is het nodig om zo breed mogelijk nieuwe medewerkers te werven als we niet willen dat de zorg verschraalt. Gedifferentieerd inzetten van technologie kan daarbij helpen doordat het het werk van zorgprofessionals verlicht.

Deelnemers