Achtergrond: aanpak en werkwijze

Bij meerdere organisaties tegelijk aan de slag waardoor een beweging ontstaat van ontwikkelen, testen en uitvoeren.

Aanpak West-Brabant

Met de projecten die we geselecteerd hebben willen we de arbeidsproductiviteit verbeteren. Om dat te bereiken moeten we veel ervaring opdoen. Daarom gaan we bij meerdere organisaties tegelijk aan de slag met de innovaties. Zo ontstaat een beweging van ontwikkelen, testen en uitvoeren, onder regie van tanteLouise.

De start: awareness-sessies

In het najaar 2018 hebben de besturen van de aangesloten zorgorganisaties afgesproken de beweging in gang te zetten. Elke organisatie doet mee aan één of meer van de 3 deelprojecten. In het voorjaar van 2019 zijn we gestart met zogeheten awareness-sessies. Initiatiefnemer tanteLouise en Vilans vertelden over de doelstellingen van het project en de deelprojecten. Er werd verbinding gemaakt met de uitdagingen binnen de organisaties. Hoe staan de mensen ertegenover? Welke andere onderwerpen spelen er die passen binnen de beweging? Hoe sluiten we daarbij aan? Zo zorgden we ervoor dat organisaties een vergelijkbare startsituatie hadden.

Projectgroepen

Elke organisatie vormt voor elk deelproject een projectgroep met de juiste mensen. In het project ‘Expertise zonder afstand’ is het bijvoorbeeld belangrijk om gebruikers van de slimme bril te betrekken. Maar ook collega’s van de afdeling ICT voor het digitale netwerk en de technische randvoorwaarden. Bij elk project betrekken we de ondernemer die het product levert, om mee te bepalen op welke manier we de pilot het beste kunnen aanpakken. We kijken naar de huidige inrichting van het zorgproces en hoe de nieuwe technologie dit kan verbeteren of versnellen.  

Werkplaatsen

Eén van doelen van Anders Werken is leren van elkaars ervaringen. Juist als meerdere partners een product testen, levert dit snel winst op. Kennis en ervaring delen we in zogenoemde werkplaatsen gefaciliteerd door tanteLouise, in samenwerking met Vilans. Dat doen we bijvoorbeeld door bijeenkomsten te organiseren waar medewerkers elkaar ontmoeten en ervaringen delen. Dat kan ook digitaal, op een platform dat we daarvoor inrichten. Daar vinden medewerkers ook de planning van andere organisaties en antwoorden op veel gestelde vragen.  

Onderzoek

Is de innovatie ook echt een verbetering van de kwaliteit en de arbeidsproductiviteit? Dat onderzoeken we binnen Anders Werken gedurende het hele traject, samen met Vilans. Daarvoor combineren we meetbare gegevens (hoeveel tijd besparen we hiermee?) en gegevens op het gebied van kwaliteit (ervaring en waardering door medewerkers en ouderen). We meten op meerdere momenten in het proces en vergelijken de resultaten van de verschillende partners. Niet als wedstrijd, maar om te leren van elkaars ervaringen en resultaten.

Nieuwe vragen

We starten nu met 3 projecten. Maar de beweging is breder. Welke mogelijkheden om technologie efficiënt in te zetten zijn er nog meer? Welke nieuwe vragen kunnen we onderzoeken? Dat verzamelen van ideeën en zoeken naar mogelijkheden is ook een belangrijk een onderdeel van Anders Werken. Om te bepalen in welke fase een nieuw idee of product zit, en op welke manier we het kunnen testen, gebruiken we onderstaand model.

De grijze tegels vormen de fase waarin we de vragen concreet maken. Is dit het probleem dat we moeten oplossen om de zorg beter en efficiënter te maken? Of ligt er nog een vraag achter? In deze fase hoort ook het onderzoeken en testen van de mogelijkheden van een product en het stellen van de juiste vragen aan technische partners. De rode tegels vormen grofweg de implementatiefase: van goede tests naar het goed invoeren in onze manier van werken en – zo nodig – aanpassen van gerelateerde processen.

(bron: Vilans)

Deelnemers