Over Anders Werken

Meer zorgvragers, minder medewerkers

In 2017 telde Nederland zo’n 735.000 inwoners van 80 jaar of ouder en dat aantal neemt alleen maar toe. Naar verwachting tot ongeveer 1,5 miljoen in 2040 en 2,1 miljoen in 2053 (CBS). Daarmee groeit ook de vraag naar zorg. Om daar goed op in te spelen hebben we de komende jaren zo’n 187.000 extra medewerkers nodig. Met het kwaliteitskader voor de verpleeghuizen is daarvoor geld beschikbaar gekomen.

Toch is het maar de vraag of we daarmee voldoende deskundig en gemotiveerd personeel zullen vinden, om de doodeenvoudige reden dat er onvoldoende mensen beschikbaar zijn. Aandacht voor extra instroom in het onderwijs, verbeteren van onderwijs en praktijk en het behouden van onze medewerkers is belangrijk, net als investeren in het vergroten van de arbeidsproductiviteit.

Investeren in innovatie

Daarom willen we nu investeren in het anders werken: met technologische ondersteuning onze zorgprocessen anders en slimmer inrichten. Zo helpen we fouten en incidenten te voorkomen. En zo bouwen we aan kwaliteit van zorg in een uitdagende, prettige werkomgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan minder ziekteverzuim en het behoud van medewerkers voor de hele sector.

Samen werken we aan een waardevol leven voor onze bewoners én een hogere arbeidsproductiviteit van onze medewerkers. Dat is de enige manier om te komen waar we moeten zijn: goede zorg met voldoende medewerkers.

Toepassen bij meerdere organisaties tegelijk

Met het programma ‘Anders Werken in de zorg’ bouwen we voort op succesvolle pilots bij de deelnemende organisaties. Daarnaast maken we gebruik van bewezen technologie uit andere sectoren. Dat doen we met een bewuste en snelle verbredingsstrategie. Zo vergroten we de kans op succes.

Achtergrond: ontwikkelbudget regio West-Brabant

Het ministerie van VWS heeft voor de periode 2018-2021 een ontwikkelbudget voor de implementatie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg beschikbaar gesteld.

Achtergrond: aanpak en werkwijze

Bij meerdere organisaties tegelijk aan de slag waardoor een beweging ontstaat van ontwikkelen, testen en uitvoeren.

Deelnemers