Niet omdat het anders kan,
maar omdat het anders moet...

Anders werken in de zorg

Het aantal ouderen neemt in hoog tempo toe. Daarmee groeit ook de vraag naar kwalitatief hoogwaardige zorg. Maar zorg is mensenwerk en de beschikbaarheid van kundig personeel staat nu al onder druk. Om in de toekomst met hetzelfde aantal zorgverleners, meer mensen te voorzien van zorg moeten we slimme oplossingen bedenken. Anders werken.

Samen staan we sterker

Anders Werken in de zorg West-Brabant

Twaalf organisaties voor verpleeghuiszorg in West-Brabant hebben de handen ineen geslagen. TanteLouise uit Bergen op Zoom nam het initiatief. Met het programma ‘Anders Werken in de zorg’ willen we in hoog tempo met nieuwe technologieën het werken in de zorg ondersteunen, tijd besparen en de productiviteit verhogen. Ons doel: de kwaliteit van zorg vasthouden en verbeteren ondanks het groeiend aantal ouderen en het arbeidsmarktprobleem.

Anders Werken in de zorg Friesland

Dat is ook het doel van acht Friese zorgorganisaties die in februari 2020 zijn aangesloten bij het programma onder de naam ‘Anders werken in de zorg Fryslân’. Friesland maakt gebruik van de kennis die is opgedaan in Brabant. Daardoor is de aanlooptijd korter en kunnen ze de technologieën sneller testen en invoeren. Het Corona-virus heeft daarnaast gezorgd voor een versnelling van allerlei digitaliseringsprocessen. Daarom zijn er nieuwe projecten aan het programma toegevoegd. Kennis die zij programma breed weer met elkaar delen. 

Innovatie en vernieuwing

Bij aanvang van het programma in 2019 is in West-Brabant gestart met drie projecten: Expertise zonder afstand, Pharma-See en Slim incontinentiemateriaal. Deze projecten doen zij samen met onze technische partners 1Minuut (Expertise zonder Afstand, Pharma-See) en Abena Nova (Slim incontinentiemateriaal). In 2020 is een vierde project gestart: de heupairbag Wolk. In Friesland starten we in 2020 ook met Expertise zonder afstand, heupairbag Wolk en slim incontinentiemateriaal. Daarnaast starten we met Zorg-op-Afstand en Anders Leren met behulp van VR/AR. Om ook in de toekomst kwalitatief hoogstaande zorg te kunnen garanderen, wordt gestreefd naar een landelijk programma en continuering ervan na afloop van de ontwikkelfase.

In de loop van het programma zullen er nog andere projecten worden toegevoegd die bijdragen aan meer kwaliteit van zorg en een hogere arbeidsproductiviteit. Tevens zullen er gedurende het programma nog andere technische partners worden betrokken.

Dit programma wordt ondersteund door kennisorganisatie Vilans, innovatienetwerk Care Innovation Center (CIC), CZ zorgkantoor, Zorgkantoor Friesland, De Friesland, NHL Stenden en Hanzehogeschool.

Projecten

Augmented reality (AR) platform


Er komen steeds meer technische zorg-hulpmiddelen beschikbaar met verschillende gebruiksaanwijzingen. Daardoor wordt het steeds lastiger voor (nieuwe) zorgprofessionals om van al deze middelen kennis te hebben om deze snel en op de juiste manier toe te passen in de zorg.

lees verder

Expertise zonder afstand


Het is een van de grootste uitdagingen in de zorg: de expertise van zorgprofessionals op het juiste moment en op de juiste plek bij elkaar brengen. Daarom zijn we bezig met de ontwikkeling van een geavanceerde bril die ‘zorg op afstand’ mogelijk maakt.

lees verder

Pharma-See


Een fors probleem in de gezondheidszorg is het grote aantal medicatiefouten. Met de Pharma-See – een bril die gebruik maakt van een baanbrekende technologie – denken we het aantal medicatiefouten in de ouderenzorg uiteindelijk drastisch terug te dringen.

lees verder

Slim incontinentiemateriaal


De zorg die mensen met incontinentie krijgen, heeft een grote impact op hun dagelijks leven. Bovendien kost het zorgmedewerkers veel tijd. Door gebruik van het slimme incontinentiemateriaal willen we de kwaliteit van zorg én het werkplezier van de medewerkers verbeteren.

lees verder

VR-trainingen (Covid-19)


Anders Werken betekent ook het anders opleiden van zorgprofessionals. Vanuit Anders Werken in de Zorg Fryslân gaan we op dat gebied met Virtual reality (VR) experimenteren. Trainen met behulp van VR biedt enorm veel voordelen.

lees verder

Wolk


Vallen is een groot en groeiend gezondheidsprobleem bij ouderen. Heupfracturen zijn een groot probleem binnen de ouderenzorg. Naast de ellende voor het slachtoffer en familie vraag een heupfractuur gemiddeld 200 extra uren van het verpleeghuispersoneel. Daarom zijn ontwikkelen we een geavanceerde heupairbag welke heupfracturen voorkomt.

lees verder

Zorg en werken op afstand


De coronaperiode heeft digitalisering in de zorg in een stroomversnelling gebracht. Denk aan beeldbellen, thuismonitoring, online vergaderen en behandelen op afstand. Dit levert enorm veel tijdswinst en arbeidsbesparing op. Hoe kunnen we door bouwen op deze stroomversnelling?

lees verder

Deelnemers